O NAS

Dla kogo jesteśmy?

Rodzicu!

Jeśli Twoje dziecko mierzy się z wyzwaniami rozwojowymi i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynikające z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawność sprzężoną–jesteśmy specjalnie dla niego!
Jeżeli Twoje dziecko, nie posiada jeszcze takiego dokumentu, a poszukujesz dla niego specjalistycznej formy wsparcia-zapraszamy do kontaktu, wesprzemy i pokierujemy w procesie diagnozy potrzeb Twojego dziecka.
Jesteśmy publicznym przedszkolem z prawie 40-letnią tradycją w edukacji dzieci z niepełnosprawnością. Mieścimy się w miejskiej willi z zielonym ogrodem w samym centrum Poznania–przy ulicy Libelta. Przyjmujemy dzieci od 3 roku życia, a pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. Miasto Poznań zapewnia także bezpłatne dowożenie do przedszkola chętnych dzieci.

W naszym przedszkolu Twoje dziecko:

jest traktowane indywidualnie, zgodnie ze swoimi potrzebami i predyspozycjami

uzyskuje wsparcie w drodze do osiągniecia jak największej samodzielności zgodnie z zasadą M. Montessori–„pomóż mi zrobić to samemu”

nabywa i rozwija kompetencje komunikacyjne, także przy wsparciu AAC

rozwija swoje sprawności i umiejętności

realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i możliwości

realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówkę”)

spędza czas wśród rówieśników, nawiązując nowe relacje i dobrze się bawiąc!

Ponadto zapewniamy:

fachową kadrę nauczycieli wychowawców (oligofrenopedagogów) i specjalistów (m.in. neurologopedy, fizjoterapeuty, surdopedagoga, terapeuty SI)

zajęcia indywidualne zgodnie z diagnozą potrzeb danego dziecka

możliwość realizacji na terenie przedszkola dodatkowej, bezpłatnej oferty zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Organizacja pracy

Jesteśmy publicznym przedszkolem, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Z uwagi na posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko po odroczeniu obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia.
Przedszkole jest kameralną placówką – w 5 grupach łącznie jest 24 dzieci. Liczba dzieci w grupie rówieśniczej to 4-5. Każdy oddział ma swoją salę wyposażoną w sprzęty i pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
Opiekę i edukację dzieci w każdej z grup sprawują dwie nauczycielki – wychowawczynie, pracujące w systemie zmianowym. W każdej z grup dodatkowe wsparcie oferują panie pomoce nauczyciela.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30-16.00. Jest placówką całoroczną, a przerwa wakacyjna przypada na jeden z miesięcy wakacyjnych. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
Pobyt w przedszkolu jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z żywieniem dziecka. W zależności od potrzeb dziecka, jest możliwość skorzystania z diety (np. bezmlecznej, bezglutenowej, bezcukrowej).
Dzieci mają prawo i możliwość korzystania z bezpłatnego dowozu i odwozu do domu. Zadanie realizuje zewnętrzna firma transportowa, opłacana ze środków Miasta Poznania.

Organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia, każdego roku opracowywany przez dyrektora:

KONTAKT

ADRES

ul. Libelta 35
61-707 Poznań

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wielkość czcionki
Kontrast